Levensadem Levensadem

door ds. Neely Kok
Preek bij Johannes 20: 19-22 en Handelingen 2: 1-13 op zondag 19 mei 2013, pinksteren

Gedicht

Van steen waren wij
niet te tillen
bevangen door kou
Vuur raakte ons aan
wij stonden op
warmte werd ons deel
Van ijzer waren wij
Onbuigzaam
Niet te bereiken
In de smeltoven van de liefde
werden wij herboren
tot elkaars nabijheid
(Uit “Open deur”)


‘Op de avond van die eerste dag van de week’
Zo begint het eerste bijbelgedeelte
dat wij op deze Pinkstermorgen gehoord hebben
Maar over welke avond
van welke eerste dag
heeft Johannes het eigenlijk
Het is de avond van de Paasmorgen
waar Johannes het over heeft
want dit verhaal
staat direct na de ontmoeting van Maria Magdalena
met de Opgestane Heer
in de tuin bij het graf
Een pinksterverhaal op Paasavond dus
We zeggen wel eens
ja hoor.. dat doen we als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
en dat is dan zoiets als Sint-juttemis
nooit dus
maar bij de evangelist Johannes
vallen Pasen en Pinksteren echt op één dag

De volgelingen van Jezus hadden angst
om alles wat er gebeurd was
daarom hadden ze de deuren gesloten
Daar zitten ze
achter slot en grendel
Wat hen bezielt op dat moment
is angst
ze zijn ontredderd
voelen zich verlaten
hebben op dat moment niks om op terug te vallen
dan elkaar
De buitenwereld is vijandig
en hun binnenwereld is geschokt
Ze zijn verlamd
Misschien konden ze niks anders
dan herhalen wat er gebeurd was
Hoe het gegaan was
wat ze gedaan hadden
wat ze nagelaten hadden
wat ze gezien hadden
en uiteindelijk steeds maar weer
dat Hij
die hun middelpunt geweest was
dood was
Of toch niet
want Maria was komen vertellen
dat zij hem gezien had
Ze keren haar woorden om en om
maar komen niet verder
dan de deuren gesloten te houden
Ze zitten op slot
de deuren naar buiten
en de deuren van hun hart
Hun hele systeem zit dicht

Maar dan
breekt de Opgestane
door hun barrières heen
Hij dringt door
in alle geslotenheid
in hun geslotenheid
De steen voor het graf
de grendels voor de deur
de gesloten harten
niets stopt de stroom van liefde
niets stopt die stroom van leven
Die breekt dwars door alles heen dóór
Zoals een windvlaag de luiken openklapt
Zoals een vuur oplaait als je erin blaast

Daar is Hij weer
Midden in hun onrust staat Hij daar
en zegt
Vrede voor jullie..
Midden in hun zenuwachtige angst
staat Hij daar
en zegt
Vrede
Midden in hun onvrede en totale ontreddering
is daar Zijn rust
Daar is Hij weer
Helemaal Hij
Helemaal
tot en met zijn wonden
Kapotgegaan aan het weerbarstige bestaan
Geschopt
Geslagen
Gepijnigd
Gedood
Het is Hem nóg aan te zien
maar wat Hij geweest is
wie Hij geweest is
is niet kapot te krijgen
Dat laat God niet toe
Leven
Onstuitbaar
Onweerstaanbaar
door het lijden heen breekt het baan
Onvoorstelbaar
maar toch

Vrede voor jullie
Zoals Ik de wereld in gestuurd ben
zo stuur Ik nu jullie de wereld in
Om uit te delen wat ik heb uitgedeel
genade en liefde
de goedheid van God
Dan blaast Hij op hen
en het is alsof zij opnieuw geboren worden
De adem van God strijkt in hen neer
Van dode, angstige wezens
die achter gesloten deuren zaten
met gesloten harten
lamgeslagen
worden ze weer levend
levendig
alsof iemand hun adem geeft
in de benauwdheid
alsof iemand het licht aandoet
in hun duisternis
alsof iemand een vuur
aansteekt bij hen van binnen

Van steen waren zij
niet te tillen
bevangen door de kou van de dood
Onthutst en lamgeslagen
omdat er een grote steen lag
voor het graf
Van steen waren zij geworden van binnen
alles op slot
niet tot leven te brengen
Totdat Hij doorbrak
Totdat Hij binnenkwam
Toen werd die steen weggerold
en kregen liefde
warmte en leven weer een kans
Zo bezielt Christus zijn volgelingen
Midden in hun dode, dorre bestaan
geeft Hij hen een levend hart en nieuwe ogen
Zij zijn vanaf dat moment
bezield geraakt
met de Heilige Geest
De deuren gaan open
en ze stappen naar buiten
de wereld in
met een vuur dat krachtig in hen brandt
Ze voelen in zichzelf
een grote openheid
Waar de angst hen eerst gevangen hield
daar is nu de warmte
van Gods goedheid
het vertrouwen op de genade
en de liefde
die overvloeit als een fontein

Bent u er nog bij
ben jij er nog bij
of ben je afgehaakt
omdat je denkt
dit gaat niet over mij
Dat was misschien TOEN
maar ik voel of merk daar nu niks van
Waar is God vandaag de dag
waar is die wind
dat enthousiasme
Waar brandt dat vuur

Ik merk soms dat
als wij het over God hebben
Die zo ver weg gezocht wordt
In de hemel, ergens boven of zo
misschien is God nog het meest dichtbij
in de ontmoeting met elkaar
in de ontmoeting met de ander
Maar God in mijzelf?
Gods Geest die in mij werkt
die mij bezielt..?
Toch is God heel dichtbij
in onze adem
in en uit
dag en nacht
In het kloppen van ons hart
Daar waar ons leven
onzichtbaar steeds maar doorgaat
zonder dat we daar nu steeds maar erg in hebben
Hij schonk ons het leven
in Hem leven wij

God is in onze handen
als ze troosten of strelen
God is in onze voeten
als ze op weg zijn naar de buurvrouw
om te horen hoe het met haar gaat
God is aanwezig in onze oren
als ze luisteren naar de verhalen
van mensen die even een luisterend oor nodig hebben
God is in onze mond
als we zingen hier in de kerk
of als we fluisteren van de liefde
Heel dichtbij is God
We hebben het gemerkt
toen we warm liepen voor Malawi
en we voelen ons nog steeds verbonden daarmee
We merken het nu we warm lopen voor de jongeren
die naar Moldavië gaan
Ik zie dat in ons midden als een vuurtje
dat met een klein beetje blazen
zo aangewakkerd wordt
Heel dichtbij is God
als vrijwilligers zich inzetten
om zieken te bezoeken
en gehandicapten te helpen
Als mantelzorgers trouw
hun zorg geven aan een geliefde of een buurvrouw
God is heel dichtbij

Ik heb God gehoord in de verhalen
die in huisbezoeken verteld worden
Ik zie God daar
waar de één bezield wordt
om pleegkinderen op te vangen
en hun leven inhoud en structuur te geven
zodat ze wat minder kwetsbaar zullen zijn later
Een ander maakt zich druk over het miljeu
de schepping van God
die zo vaak misbruikt wordt
Ik zie God
in de bezieling van de leiding van de kinderkerkclub
die elke week vrolijk in de weer zijn met de kinderen
De spelletjes die ze met ze doen
de glunderende gezichten
God is bij de ouderensoos
waar de gastvrouwen er telkens weer zijn
God is dichtbij
als een buitenlandse vrouw les krijgt in Nederlands
Als iemand aandacht heeft voor de ander
Als je gewoon simpelweg even iemand helpt
die ergens moeite mee heeft
God is dichtbij
als je bezig bent iets tot stand te brengen
voor de gemeente van Christus
Dwars door alle papieren
praktische zaken
en soms moeizame vergaderingen heen
is de Eeuwige er

God is echt niet zover weg
Hij is daar
waar wij ademhalen
Hij is in jou en in mij
als we gewoon bezig zijn met alledaagse dingen

Jezus blaast met zijn adem over zijn leerlingen heen
alsof hij alle benauwdheid en angst
uit hen weg wil blazen
en hen het innerlijke vuur wil aanwakkeren
waarmee zij de wereld in kunnen gaan
Vrede zij met jullie
ga
Leef
Geef
en heb lief in mijn Naam

Van steen waren wij
niet te tillen
bevangen door kou
maar vuur raakte ons aan
wij stonden op
warmte werd ons deel
Van ijzer waren wij
Onbuigzaam
niet te bereiken
In de smeltoven van de liefde
werden wij herboren
tot elkaars nabijheid

 

 

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.