Afscheid ds. Neely Kok Afscheid ds. Neely Kok

Van de kerkenraad, namens onze gemeente

Neely

Vanaf de zomer van  juli 2008 tot nu, ruim 8½ jaar ben je onze dominee geweest. En nu..vandaag, ben je voor het laatst voorgegaan. De laatste keer de dienst geleid bij jouw gemeente Deil en Enspijk. De laatste keer, …..dat heb je je de afgelopen periode waarschijnlijk regelmatig gerealiseerd.
 
Voordat we overgaan tot het echte afscheid, daarom een korte terugblik op de afgelopen jaren.
 
De eerste kennismaking met jou – met onze beroepingscommissie – was met een bijzondere sollicitatie brief.
In tegenstelling tot de meeste sollicitanten begon de brief van Neely met een verhaaltje. Je vertelde dat je op een prachtige dag tijdens een wandeling door deze omgeving een engel had ontmoet. Een engel die je ook nog het e.e.a. kon vertellen over de vacature! Ik moet zeggen, persoonlijk ben ik altijd wat sceptisch over predikanten die engelen ontmoeten, maar … je had wel de aandacht van de beroepingscommissie.
Zeker ook omdat je schreef je dat je een maand had nagedacht over een verandering van werkomgeving. Kijk en daar houden we hier wel van: mensen die nadenken.
In ieder geval voor de beroepingscommissie reden genoeg om contact met je op te nemen en een dienst waarin je voor ging te bezoeken. De reactie van de beroepingscommissie wordt in een kort verslagje samengevat en zegt eigenlijk genoeg.  
Ik lees even de samenvatting: 
Wezen horen bij kandidate nr. 2 (Neely). Iedereen zeer enthousiast. Mooie liturgische dienst, geweldig contact met de kinderen en een duidelijke uitleg. Het was een doopdienst en de kerk zat barstens vol. Na overleg besluit de commissie unaniem om de kerkenraad te adviseren op haar een beroep uit te brengen.
 
Ja en de rest is "history". Na een aantal gesprekken over en weer is er een beroep op je uitgebracht en na de kennismaking met onze gemeente heb je het beroep aanvaard zoals dat heet.
 
In juli 2008 kwam je naar Deil en Enspijk en ik denk dat je in een prettige werkomgeving kwam. Buiten het feit dat het hier – over het algemeen – gemoedelijke mensen zijn, kwam je ook in een goed gestructureerde kerkelijke organisatie met veel vrijwilligers.

Hoewel je in de sollicitatiebrief schreef dat de diversiteit van de verschillende taken je juist aansprak en er vrijwel geen onderdelen van het ambt waren die je niet met plezier vervulde, had je uiteraard je stokpaardjes.

Zoals het werken met de Jeugd

Je introduceerde (bezinnings)reizen met de jongeren van POZM). Moldavië, Pelgrimstochten, etc. ze werden voorbereid en uitgevoerd met de inzet van gemotiveerde ouders en begeleiders, en door jou van harte ondersteund en als het kon deed je enthousiast mee.
Je hebt jongeren gemotiveerd (samen met anderen) voor de paasnachtwandeling ’s nachts van kerk naar kerk in een aantal omliggende dorpen.
Je hebt een 3-jaarlijkse cylcus met bijbelverhalen  gemaakt voor de KinderKerkClub, waar zo’n behoefte aan was. Je laat hiermee iets moois na. 
 
Het gesprek met de jeugd/kinderen in de kerk vond ik altijd weer een feestje. Hoe goed je het ook voorbereidde, op sommige spontane en vaak zeer verrassende reacties van kinderen kon je je niet voorbereiden. Dat gaf vaak veel hilarische maar ook mooie momenten en niet in de laatste plaats omdat jij daar zelf zo goed op reageerde.

Reizen of bezinning

Je houd van reizen, je bent in nieuwsgierig naar andere omgevingen en culturen. Je hebt daar ook andere mensen in meegenomen. Bijvoorbeeld de reis naar Israël en Palestina.
Wanneer we aan bezinning denken horen daar ook de jaarlijkse kloosterweekenden bij samen met een groep gemeenteleden.

Liturgie, symboliek, nieuwe vormen, etc.

Je had altijd een bijzondere aandacht voor liturgie en symboliek in de kerkdiensten. Op voordracht van jou zijn er de liturgische kleden en stola’s aangeschaft. Je hebt nieuwe vormen in de diensten geïntroduceerd, zoals responsie vanuit de gemeente bij het gebed. Het aansteken van een kaarsje tijdens de kerstnachtdienst. Je gaf ook regelmatig gemeenteleden een rol in de dienst door middel van een gebed, lezing of gedicht. Daarnaast zijn er de thema diensten, waarin je aandacht gaf aan een onderwerp wat mensen aanspreekt, maar vanuit andere invalshoeken dan de gebruikelijke en dat maakt die diensten zo bijzonder.
 
Je maakte ook gebruik van de beamer om filmpjes of foto’s te laten zien. Dat gaat meestal goed, maar af en toe gaat het niet zoals je wilt. Op het moment zelf blijf je dan rustig, achteraf wil je wel precies weten waarom..

Tenslotte muziek en zang

Volgens mij zou je het liefst de kerkdienst zingend uitvoeren. Dat hebben we af en toe gemerkt. Naast het koor Jubelate Deo, dat bij een aantal diensten zong, hadden we bij jou komst een projectkoor. Omdat je in steeds meer diensten mogelijkheden zag voor een koor, is het langzamerhand behoorlijk gegroeid. Gezien het aantal mensen is die naam kleinkoor volgens mij ook al achterhaald
 
Buiten de mooie momenten is er ook een zeer verdrietige en zware periode geweest toen Peter ziek werd en tenslotte overleed. Het is altijd moeilijk om na zo’n periode weer terug te komen in het arbeidsproces. Zeker voor een predikant waarvan het werk toch vaak op het emotionele snijvlak van vreugde en verdriet ligt.
Gelukkig krabbelde je weer omhoog en kon je langzamerhand het werk - wat je graag doet - weer oppakken.
 
Vorig jaar zomer vertelde je dat mede door een aantal persoonlijke ontwikkelingen, je had besloten om per februari 2017 vervroegd met emeritaat te gaan. Als kerkenraad gunden we je dat van harte en hebben daar dan ook mee ingestemd.
Na vandaag komt er een einde aan de periode ds. Neely Kok in Deil en Enspijk.   
 
Er breekt voor jou een nieuwe fase aan. Ik ben er van overtuigd dat je ook in die nieuwe fase weer zinvolle bezigheden zult vinden. Uiteindelijk in Amsterdam: “the place to be” roept mijn dochter altijd.
We wensen jou daar heel veel zinvolle- en vooral plezierige jaren toe. 
 
Tenslotte Neely, willen we je bedanken voor alles wat je voor onze gemeente hebt gedaan en betekend. En als we kijken naar de afgelopen 8½ jaar dan is dat veel. Wanneer we jouw naam zien op het predikantenbord dan denken we daarbij terug aan een gedreven vrouw die op een bijzondere wijze invulling gaf aan het zo bijzondere ambt van predikant.
Als teken van waardering heeft de gemeente geld in gezameld voor een cadeau, want we wilde je niet zomaar laten gaan. Over het cadeau hoefden we gelukkig niet lang na te denken. Het is echter geen cadeau wat je zo in een winkel koopt, want het moet op maat worden gemaakt. Het cadeau is daarom fysiek nog niet aanwezig, maar de plannen en het ontwerp zijn wel concreet en ik wil daarom Peter van de Veer vragen of hij die plannen wil onthullen………...

We weten in middels wat dat cadeau namens onze gemeente is: een labyrint bij de kerk van Enspijk.

Van ds. Neely Kok

Een uitgebreide terugblik op mijn afscheid kunt u lezen in ons eigen kerkblad In en Om de kerken. Maar ook hier wil ik graag nog wat terugkijken. Ik schrijf dit op maandag na de afscheidsdienst, dus ik zit nog op een wolkje na te genieten van die zeer bijzondere dag. Het afscheid was al wat eerder begonnen met het weekend eind januari toen ik gezellig ontvoerd werd door de jeugd. Daarna was zondag 12 februari aan de beurt toen ’s middags Matthijs Vlaardingerbroek bij ons was in de kerk in Deil. Hij wist jong en oud te boeien met zijn verhalen en handelingen, waarbij hij vaak hulp nodig had van kinderen in de kerk. En die kwamen maar al te graag! Vier vreemde vogels en de vijfde was Matthijs zelf. Een geweldig beeldend verhaal met een ‘vaatje van de weduwe’ dat inderdaad nooit leeg raakte. Het was bijzonder dat Matthijs dat koppelde aan dat een dominee zich elke week weer ‘leeggiet’ in de preek (kerkdienst) en de week erna toch weer opnieuw iets te bieden heeft. Die onuitputtelijke gaven van God heeft Hidde wel heel in het bijzonder meegekregen. Het was een feestelijke middag, precies zoals ik het graag wilde, een beetje extra afscheid van en voor de kinderen. En ja, de week daarop werd ik telkens weer verrast door alle goeds dat voor mij was georganiseerd. We hadden een heel mooie viering met bijzondere elementen, waarbij opnieuw gemeenteleden veel bijdroegen. En het zal niet voor het laatst zijn dat we elkaar zien, want het labyrint in Enspijk is het cadeau van u allen voor mij. En daar ben ik heel blij mee! En eind juni staat er een kloosterweekend gepland. Dat gaat ook nog (gewoon) door. Dat komt dus allemaal nog. De lunch, klaargemaakt door gemeenteleden, was geweldig lekker en gezellig. Zo heb ik jullie leren kennen: trek aan een draadje en er zijn altijd wel mensen die zin hebben om mee te doen. Er is heel wat gekookt, gelachen, georganiseerd, gezongen, geluisterd, we zijn stil geweest, we zijn op reis gegaan, we hebben samen een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ik kwam in een levendige en goed georganiseerde gemeente en mede dankzij jullie inzet is dat zelfs toegenomen! Want je kunt als dominee nog zoveel bedenken, maar als de gemeenteleden niet meedoen sta je alleen. En dat was nooit het geval! Het mag duidelijk zijn: ik ben met veel plezier in jullie midden voorganger geweest. Ik dank veel aan jullie inzet, maar ook aan jullie inlevingsvermogen rond en na het overlijden van mijn man Peter. We hebben ook aan hem gedacht tijdens die laatste keer dat ik voorging. Het was voor mij ontroerend om daarbij geholpen te worden door ‘mijn kleinkind’ Sarah, die heel graag de kaars voor ‘opa Peter’ wilde aansteken. Er is heel veel gebeurd in die 8,5 jaar dat ik bij jullie was. Het plan is dat ik in Meteren blijf wonen tot mijn huis in Amsterdam klaar is en ik naast Sarah en haar papa en mama kan gaan wonen. Dat zal waarschijnlijk ergens in het najaar worden. In die tussentijd valt er nog veel te organiseren. En ik ben blij dat ik daar nu wat rustig (?) de tijd voor heb. U zult me zolang ik hier woon nog wel eens in de kerk treffen, maar dan als gemeentelid. Rest mij te zeggen dat ik heel dankbaar ben voor alle jaren dat ik predikant mocht zijn; een ambt dat mijn leven diepgaand vervuld heeft. En in bijzonder ben ik dankbaar voor de jaren in jullie midden. Ook hier wil ik eindigen met de woorden uit ons loflied van de slotviering: Gloria a Dios, Glorie aan God.
Die zegen van de Eeuwige heb ik jarenlang mogen uitspreken voor iedereen aan het einde van de vieringen. Dat jullie allemaal en wie zich met deze gemeente verbonden voelen onder die zegen jullie weg verder vervolgen mogen. En nu dan toch echt tot slot: een hartelijke groet voor u en jullie allemaal.
ds. Neely Kok
terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.