Vacaturetijd Vacaturetijd

Beroepingswerk

Op 1 mei gaf de voorzitter van onze Kerkenraad,  Anja van der Veer, aan de Beroepingscommissie het mandaat om de werkzaamheden te starten om te komen tot de benoeming van een nieuwe predikant in onze gemeente.
De commissie is met veel enthousiasme aan het uitvoeren van deze opdracht begonnen.
Op 1 mei heeft onze commissie - na een nadere onderlinge kennismaking - vooral gewerkt aan het ontwikkelen van de vaardigheden waarover tijdens een wervings- en selectieproces  moet worden beschikt.
Dit onder de deskundige externe begeleiding.
Op 8 mei hebben we gewerkt aan het opstellen van een advertentietekst, het bespreken van profiel en competenties, een taakverdeling en een planning.
Woensdagavond 31 mei heeft de beroepingscommissie zich voorbereid op het voeren van de gesprekken met de kandidaten.
Woensdag 7 juni is de beroepingscommissie ibijeen geweest om een selectie te maken uit de brieven die waren binnengekomen naar aanleiding van de oproep om te solliciteren naar het ambt van Predikant in onze gemeente.
De beroepingscommissie heeft vier kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Op 10 juni hebben met drie kandidaten gesprekken plaatsgevonden; een kandidaat heeft zich teruggetrokken.
Besloten is om de procedure te vervolgen met twee kandidaten.
Het voeren van verdiepingsgesprekken en het bijwonen van een dienst waarin de kandidaten voorgaan is nu aan de orde.
Op woensdag 21 juni heeft de beroepingscommissie - op verzoek van een van de overgebleven kandidaten - een nader kennismakingsgesprek gehad. Deze kandidaat had de behoefte meer te weten over onze gemeente.
Met twee kandidaten wordt nu de procedure vervolgd en wel op zaterdag 8 juli. Vanzelfsprekend vindt er ook een bezoek plaats aan een dienst die wordt geleid door de kandidaten in hun huidige gemeente. De leden van de beroepingscommissie hebben inmiddels een kerkdienst van één van de kandidaten bijgewoond.
Op 8 juli heeft de beroepingscommissie de Kerkenraad laten weten een kandidaat te hebben geselecteerd waarop een beroep kan worden uitgebracht. De kerkenraad heeft de aanbeveling toegelicht gekregen.
De kerkenraad zal op korte termijn de noodzakelijke vervolgstappen nemen volgens de richtlijnen van de PKN.
In de week van 10-14 juli hebben gesprekken plaatsgevonden met de door de beroepingscommissie aanbevolen kandidaat. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad besloten een beroep uit te brengen op deze kandidaat. Gemeenteavond op 24 oktober: Kennismaking met onze nieuwe predikant per 1 januari 2017, ds. Klaas Touwen.

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie kende een brede samenstelling. Vertegenwoordigers van diverse Kerkelijke organen, doelgroepen en gemeenteleden die zichzelf - na een oproep - hebben aangemeld.
De commissie bestaat uit: Jannie Bassa, Janneke Bassa, Janco Berendse, Iris van de Greijn, Els Verweij de Geus, Greetje van de Water,  Aart Bongers, Emo van Halsema, Aart Kerkhof, Peter van der Veer, Teun van Zoggel en Leo Vonk (voorzitter).

Tijdens de wekelijkse erediensten wordt onze gemeente bij de mededelingen geïnformeerd over de voortgang van het proces.

Vacature

Klik hier voor de advertentie die wordt geplaatst en voor de profielschets.

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.