Werkgroep ZWO Werkgroep ZWO

Werkgroep ZWO
voor Zending, Werelddiakonaat & Ontwikkelingssamenwerking.

De Werkgroep ZWO ontplooit namens de diakonie (en dus namens de kerkenraad) aktiviteiten om onze kennis van en betrokkenheid op zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking te stimuleren.

Doelstelling: Het delen van Gods goede gaven door arm en rijk, oost en west, noord en zuid, zowel in materiële als in geestelijke zin, tastbaar en voelbaar maken binnen de gemeente.

De werkgroep is gevormd uit de zendingscommissie en de werkgroep "Gaven Delen Wereldwijd". Er is een direct samenwerkingsverband met de diakenen.

In het kader van de zending worden in beide gemeenten per jaar twee collectes gehouden; te weten de Pinksterzendingscollecte en de Najaarszendingscollecte (voorheen werden de "zendingszakjes" bij u opgehaald door vrijwilligers, tegenwoordig krijgt u een acceptgiro toegestuurd).

De werkgroep ZWO verleent medewerking aan de Zondagen voor het Werelddiakonaat, t.w. de eerste zondag in februari en de tweede zondag in oktober. Daarnaast coördineert de werkgroep projecten, zoals het samenstellen van een 40-dagen kalender en het gebruik van een hongerdoek of meditatiedoek.

Onvoorwaardelijke liefde !

februari-maart-april 2018 - Met dit thema is actie gevoerd voor de zwakkeren in onze samenleving, in ons land en daarbuiten (op het hart van de hoop hiernaast ziet u naar welke doelen dit geld gaat).
Het totaal van collectes, bijdrage van de Kinderkerkclub en spaardoosjes bedroeg € 1384,40. De diakonie van onze gemeente heeft dat bedrag verdubbeld en aangevuld, zodat we € 3000,- kunnen overmaken aan Kerk in Aktie!  
Kerkinaktie zal dit bedrag verdelen over alle projecten  waarvoor we in de 40- dagentijd uw aandacht en gift hebben gevraagd.   

Sterk en Dapper

Opbrengsten 40-dagencollectes voor Kerk in Aktie
Totaal werd er voor de Sterk en Dapper-collectes € 1080,55 ingezameld. De diakonie heeft dat verdubbeld  , dus tot € 2161,10. Een mooi resultaat!
En de doosjes voor de giro 555 inzameling brachten € 358,47  op, daarvan maakte de diakonie € 1000,- Mooi!
 

Oproep van de ZWO-commissie

Als ZWO geven wij gehoor aan de oproep van Kerk in Actie om op zaterdag 17 september 2016 om 20 uur in de kerk van Deil mee te doen aan een wereldwijde viering.
Wij geloven in delen. Ook als de situatie in het Midden-Oosten moedeloos stemt. Juist dan moeten we samen in actie komen.
Allereerst is ons gebed nodig. Wij bidden voor vrede in een gebied dat al zo lang geteisterd wordt door oorlog en geweld. Wij bidden om kracht voor kerken in Syrië en omliggende landen om te volharden.
Ook uiten we onze verbondenheid met een gezamenlijke viering: Nederlandse gemeenten en partnerkerken staan op hetzelfde moment stil bij de situatie in het Midden-Oosten.
Financiële ondersteuning is ook nodig daarom is er een
collecte op 18 september en 25 september in onze kerk.
Wij hopen u te ontmoeten.                              
Ike van Zadelhoff
 

Veertigdagentijd

Een mooie veertigdagenkalender en elke zondag in de veertig dagentijd collecten voor de doelen van Kerk in Actie.

Deze collecten hebben € 1092 opgebracht en zijn verdubbeld door diaconie en afgerond tot een totaal van € 2200. Een prachtig bedrag, waarmee nieuw leven in de wereld vorm kan krijgen.

 

Dorpsmarkt Enspijk

16 juni 2012: voor 300 euro verkocht voor de wereldwinkel tijdens de dorpsmarkt in Enspijk: prachtig!!

Voorjaar 2012: Voor de verandering

ZWO-actie in de veertigdagentijd

De totale opbrengst van de collecte tijdens de "Passie-maaltijd" op aswoensdag en de uitgangscollectes op de zondagen tijdens de vertigdagentijd was € 713,58.
De diaconie heeft dit bedrag voor Kerkinactie verdubbeld en afgerond op € 1500,-. Een resultaat waar we blij mee zijn:

Een klein zaadje wordt een ontzagwekkende boom.
Iets kan heel klein beginnen en toch groot worden.
Niets is te klein in de ogen van God.
Liefde wordt zichtbaar in kleine dingen en is tegelijk groots!
Welk klein gebaar van liefde kunnen we vandaag geven
aan iemand op ons pad ??
Wij geloven dat verandering mogelijk is !!
 

Najaar 2011: Hart voor Malawi

 

10 en 11 december 2011

Voor de laatste keer actie Hart voor Malawi.
Klik hiernaast voor een verslag in woord en beeld en (natuurlijk) het resultaat van deze najaarsactie van ZWO, Kinderkerkclub en gesteund door POZM en de boekenmarktcommissie.
Klik op de foto voor een verslag in woord en beeld.

november 2011

M&M komen live in de show op 11 december!
Klik op de foto voor een verslag in woord en beeld.

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.